Families — V…

Surnames
Surname Spouses
V. ALBERT
1
V. ANGELOCH
1
V. ARNIM
4
V. BAUDIS
1
V. BAUMBACH
2
V. BERBISDORF
1
V. BERBISDORFF
2
V. BEUST
1
V. BIRCKHOLZ
4
V. BLASBALG
3
V. BOECKMANN
1
V. BORKEN-AUEROSE
1
V. BORWITZ
1
V. BOTHMER
1
V. BUCHNER
1
V. BYERN
1
V. BÖLTZIG
1
V. BÖTHIG
1
V. BÜNAU
1
V. CARLOWITZ
7
V. D. HERDA
1
V. DEHN-ROTHFELSER
6
V. DER AU
1
V. DER GATHEN
2
V. DER PLANITZ
3
V. DISTELMEYER
1
V. DITFURTH
1
V. DRANDORFF
3
V. DZIEMBOWSKI
1
V. DÖRING
1
V. EINSIEDEL
4
V. ELTERLEIN
60
V. ELTERLEIN (ELLEY)
1
V. ENDE
2
V. FEHRENTHEIL UND GRUPPENBERG
3
V. FRANKENBERG UND LUDWIGSDORF
1
V. FRANKENSTEIN
1
V. GADENSTADT
2
V. GERSDORFF
1
V. GLASOW
1
V. GRÜNBERG
3
V. GUNDELFINGER
1
V. GÜNDERRODE
8
V. GÜNZELHOFEN
2
V. HAGEN
2
V. HALKETT
1
V. HARTISCH
1
V. HARTITZSCH
3
V. HAUGWITZ
3
V. HAYNITZ
1
V. HELLDORFF
1
V. HERDERMANN
2
V. HEYNITZ
2
V. HOLLEUFFER
1
V. HOLZENDORF
1
V. HÜBEL
1
V. KAMPHOEVENER
4
V. KAMPHÖVENER
4
V. KANNE
1
V. KARAS
3
V. KERTSCH
1
V. KESSEL
3
V. KESSEL UND ZEUTSCH
5
V. KITZSCHER
6
V. KNOBELSDORF
1
V. KOTWITZ
1
V. KREUSCHAU
1
V. KUNTZSCH
2
V. KÖCKERITZ
4
V. KÖCKRITZ
1
V. KÖRBITZ
1
V. LERCHENFELD
1
V. LESCHWITZ
1
V. LINDENAU
9
V. LOCHOW
1
V. LODE
1
V. LÜTTICHAU
2
V. MALTITZ
2
V. MALTZIN
1
V. MERGENTHAL
2
V. MILCKAU
2
V. MINCKWITZ
2
V. MORDEISEN
5
V. MÜLLER-BERNECK
2
V. NATHUSIUS
1
V. NISCHWITZ
3
V. NITZSCHWITZ
1
V. NOSTITZ
1
V. OEBSCHELWITZ
2
V. PANNEWITZ
1
V. PANSCHMANN
3
V. PISTORIS
89
V. POHL
1
V. PONICKAU
7
V. PROTNO
2
V. RADESTOCK
1
V. RAPPARD
1
V. RAUHSENDORFF
1
V. RETTBERG
1
V. RHADEN
1
V. RÜMKER
4
V. SAHLHAUSEN
1
V. SALISCH
1
V. SANDERSLEBEN
1
V. SANGWITZ
1
V. SCHICHAU
1
V. SCHIECK
2
V. SCHIEFFELIN
1
V. SCHINDLER
1
V. SCHLEGEL
1
V. SCHLEICHNITZ
1
V. SCHLEINITZ
2
V. SCHLICHTING
1
V. SCHLIEBEN
1
V. SCHMIEDEBURG
1
V. SCHUBERT
2
V. SCHUCKHAUSEN
1
V. SCHÖNAU
1
V. SCHÖNBERG
5
V. SCHÖNFELD
1
V. SCHÖPERMARCK
1
V. SCHÜTZ
1
V. SEBARTH
1
V. SECKENDORFF
2
V. SKOTNICKI
5
V. SPITZNAHS
2
V. STARSCHEDEL
1
V. STARZHAUSER
1
V. STAUPITZ
1
V. STERNBURG
1
V. STIEGLITZ
1
V. STOSCH
1
V. STREITWITZ
1
V. SZCZEPKOWSKA
1
V. THELER
2
V. THÜMMEL
1
V. TIETZEN UND HENNIG
4
V. UND ZU DER TANN
11
V. UTHMANN
49
V. UTHMANN-SCHMOLZ
1
V. VOß
1
V. WAHLSDORF
1
V. WAHSENIG
1
V. WARTENSLEBEN
2
V. WEDEMEYER
3
V. WELTEWITZ
1
V. WERLHOF
2
V. WESTERNHAGEN
1
V. WIEDEBACH
1
V. WIEDEMEYER
1
V. WOLFFERSDORF
2
V. ZEHMEN
1
V. ZERBST
2
V. ZESCHAU
2
V. ZEUTSCH
1
V. ZIEGLER UND KLIPPHAUSEN
2
V. ZITZEWITZ
2
V.HAYNITZ
1
VACLACIK
1
VALENTIN
1
VAN HORN
1
VANDABLE
1
VANDIVER
1
VARENBULER
1
VARGO
2
VAWTER
1
VEAZY
1
VECERA
2
VEGA
1
VELTEN
1
VIERTEL
1
VIEWEG
1
VIVROUX
4
VOGEL
6
VOGELHAUPT
1
VOGELSANG
3
VOGES
2
VOGT
2
VOLBEDA
1
VOLLHARD
2
VOLLMAR
5
VON ALNPECK
13
VON ARNHEIM
1
VON ARTZAT
1
VON BERNECK
2
VON BRACKENBERG
1
VON BRAUN
1
VON BUXHOEVEDEN
1
VON BÜLOW
1
VON CAPAUN
1
VON DEM WERDER
2
VON DER GATTE
1
VON DER PFORTA
1
VON DEWITZ
2
VON DOBENECK
2
VON ECKARTSBERG
4
VON ELTERLEIN
66
VON FREHDEN
2
VON GRÜNRADT
1
VON HAUGWITZ
1
VON HERRATH
1
VON KAPFF
2
VON KLÜX
1
VON KOMMERSTÄDT
4
VON KRAKAU
1
VON KRATZSCH
1
VON LAUTERBACH
2
VON LEONHARDT
1
VON LINDEMANN
2
VON LOCHOW
1
VON LOEWENHEIM
1
VON MERKLIN
1
VON MERKLIN VON SCHEUERFELD
1
VON METZSCH
1
VON MEYDEBURG
4
VON MICHALOWITZ
2
VON MILCKAU
1
VON MILKAU
1
VON MÜCK
1
VON NOSTITZ
1
VON PRACKENBERG
1
VON PUSCH
1
VON SCHMIDTBERG
1
VON SCHREIBERSDORF
1
VON SULGAU
1
VON THELEN
1
VON THÜMEN
1
VON TRAUTMANNSDORF
1
VON UTTENHOV
5
VON WOLFRADT
1
VON WOLKENSTEIN
1
VON WOYRSCH
1
VORDENBAUM
80
VORWERK
1
VOSS
2
VOYTEK
1
Voigt
5